Visits:
Today: 224All time: 5337946


delivery payment

 

delivery paymentdelivery paymentdelivery payment

delivery payment

A .เซ็ทกล่อง150-185 กรัม 4 ชิ้น กล่องแข็ง+ถุงหิ้ว (ชุดละ)

สินค้าทั้งหมด|Moon Cake Package/แพคเกจกล่องขนมไหว้พระจันทร์|Packaging / ถุง ,กล่อง » กล่องกระดาษ|Packaging / ถุง ,กล่อง » เซ็ทกล่อง + ถุงหิ้ว

ราคา:290.00บาท
ความนิยม:2.50, โหวตรายการนี้:2

  • กล่องนอกขนาด  26*28.5 ซม.สูง 6.5 ซม.
  • กล่องแยกชิ้น 10*10 ซม. สูง 5 ซม.
  • ถุงหิ้วขนาด 30*29 ซม.หนา 8.5 ซม.